Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-056861-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: An ninh, trật tự xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) – Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) – Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Đến trụ sở tiếp công dân tìm hiểu trình tự thủ tục, nội dung các văn bản hướng dẫn đã niêm yết công khai, hoặc qua sự hướng dẫn của cán bộ tiếp dân để biết rõ thủ tục;
+ Viết đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
+ Viết bản khai nhân sự (Nếu là người nước ngoài).
+ Nhận kết quả giải quyết và nộp lệ phí theo quy định.
Đối với cơ quan giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ: + Hướng dẫn cá nhân, tổ chức về trình tự thủ tục giải quyết;
+ Tiếp nhận thủ tục;
+ Thông báo cho cá nhân, tổ chức về thời hạn giải quyết và trả kết quả.
+ Trả kết quả cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Bản khai nhân sự (nếu là người nước ngoài)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai nhân sự (Mẫu BV2)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Mẫu BV1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận 100.000đ/1 lần cấp/ Doanh nghiệp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-056861-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
An ninh, trật tự xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27