Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-058295-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 180 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Di chuyển hồ sơ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Nộp và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Sở Lao động thương binh và xã hội.
Đối với Sở Lao động thương binh và xã hội: - Tiếp nhận hồ sơ;
- Thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ, trợ cấp người có công
Giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ và thôi trả trợ cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng lao động thương binh và xã hội)
Bản sao công chứng sổ hộ khẩu nơi cư trú mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục di chuyển hồ sơ, trợ cấp người có công - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-058295-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33