Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-059203-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an tỉnh Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng PC13; Trưởng Công an huyện, thành phố - CA tỉnh Hưng yên
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) ; Công an huyện, thị xã - Công an tỉnh Hưng yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng hồ sơ nghiệp vụ (PV27) Công an tỉnh Hưng Yên
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Theo quy định
+ Ở thành phố, thị xã: 15 ngày.
+ Ở khu vực khác: 30 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng minh nhân dân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận chứng minh nhân dân của công an các huyện, thành phố;
- Nhận kết quả tại bộ phận chứng minh Công an huyện, thành phố hoặc nhận kết quả ở Công an phường, xã, thị trấn;
+ Nhận chứng minh nhân dân và nộp lệ phí theo quy định.
Đối với cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân: Công an huyện, thành phố
Tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu
Phòng PC13
Hoàn chỉnh chứng minh nhân dân
Trả Công an các huyện, thị xã cấp cho nhân dân sử dụng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy phép lao động (nếu không thuộc diện miễn giấy phép lao động)
Sổ hộ khẩu (HK08)
Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân (CM 3)
Tờ khai chứng minh nhân dân (CM4)
Chỉ bản (A7)
Ảnh 3 x 4
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp đổi; cấp đổi chứng minh nhân dân phí 3.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Chứng minh nhân dân - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-059203-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Hộ khẩu , chứng minh nhân dân
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20