Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-068515-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Báo cáo thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân (Tổ chức): - Tổ chức yêu cầu phê duyệt hồ sơ mời thầu chuẩn bị hồ sơ;
- Nộp hồ sơ (nhận kết quả) tại Phòng Tài chính-kế hoạch huyện.
Cơ quan Nhà nước: Phòng Tài chính-kế hoạch huyện thẩm định theo quy định của Nhà nước, làm báo cáo và quyết định trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và trả lại tổ chức yêu cầu
Tờ trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu
Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-068515-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
38