Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-068579-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp chuyện
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận một cửa
01 giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Giấy tờ của cơ quan báo,đài về việc nhậnđăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báođã đăng thông báo này
Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách,nát,cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác thì phảinêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới phòng đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thay đổi đăng ký kinh doanh 20.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (Cấp lại) - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-068579-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39