Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-155594-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
- Nộp hồ sơ tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tài nguyên và môi trường.
Đối với cơ quan nhà nước: - Nhận hồ sơ hợp lệ tại bộ phận tiếp nhận;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ;
- Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép;
- Trả lại kết quả tại bộ phận trả kết quả của Sở tài nguyên và môi trường.
Đơn xin trả lại cấp giấy phép chế biến khoáng sản
Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép
Bản sao chứng thực tư cách pháp nhân(có chứng thực của công chứng nhà nước)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (01 in trên đĩa CD)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin trả lại cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-155594-TT
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
41