Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-157901-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý nước và công trình thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với các nhân, tổ chức: - Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.
- Nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa Chi cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi.
- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa Chi cục Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi.
Đối với cơ quan nhà nước: - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 30 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức cá nhân xin phép và thông báo lý do không cấp phép.
Đơn xin cấp phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi, theo mẫu
Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể
Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi
Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thủy lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên
Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải
Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi: Phụ lục I
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18