Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-BS224
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư các cấp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan của chủ đầu tư
Thời hạn giải quyết: Không có
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, nhóm thợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư dự thảo hợp đồng
Bước 2: Chủ đầu tư niêm yết thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên các phương tiện truyền thông cấp xã, các nơi sinh hoạt cộng đồng
Bước 3: Cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ quan tâm nhận dự thảo hợp đồng để nghiên cứu, chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực
Bước 4: Chủ đầu tư xem xét, đánh giá, đàm phán và ký kết hợp đồng
Dự thảo hợp đồng
Bảng thông báo công khai về việc mời tham gia thực hiện gói thầu
Hồ sơ năng lực
Số bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm các thành phần trên
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí (nếu có) Miễn phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ - Hưng Yên
Số hồ sơ:
T-HYE-BS224
Cơ quan hành chính:
Hưng Yên
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35