Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-011024-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trả trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì ngày làm việc tiếp theo trả hồ sơ (kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Người đến nộp hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn (trả trong ngày, sau 15 giờ thì chuyển sang ngày sau) và trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Đến giờ hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra phiếu thu phí, lệ phí theo quy định. Sau đó ký nhận trao trả hồ sơ cho người đến nhận.
- Thời gian trả hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã có công chứng, chứng thực
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai (nếu có)
Giấy chứng nhận QSHN, quyền sở hữu công trình xây dựng và các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu khác gắn liền với đất, nếu pháp luật có quy định (sau đây gọi chung là giấy chứng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)
Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc lập dự án đầu tư
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp 02 bản; văn bản uỷ quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 01 bộ chính (đơn yêu cầu đăng ký thế chấp 02 bản)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất (mẫu số 01/ĐKTC)
Tải về
Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất (mẫu 19/HĐTC)
Tải về
Trang bổ sung về tài sản (mẫu 07/BSTS)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký giao dịch đảm bảo 60.000đ/trường hợp. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để phục vục sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản thì không thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29