Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-034434-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên Môi trường huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: - Người đến nộp hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: - Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện để nhận Thông báo của Chi cục thuế cấp huyện nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai thì đến nộp tiền tại Kho Bạc Nhà nước.
- Sau khi nộp tiền tại Kho Bạc Nhà nước, người nộp đem chứng từ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đối chiếu.
+ Trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ tài chính hoàn thành đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ra phiếu thu phí, lệ phí theo quy định. Sau đó ký nhận trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đến nhận.
+ Trường hợp: Thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cho người nộp đến Kho Bạc Nhà nước để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
- Thời gian trả hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hạn mức giao mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản không quá 01 ha
Đơn xin giao mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận. Trong đơn phải thể hiện năng lực kỹ thuật nuôi trồng và cam kết bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản
Trích đo, trích lục sơ đồ, bản đồ vị trí khu mặt nước biển xin giao
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao mặt nước biển để nuôi trồng thuỷ sản đối với hộ gia đình, cá nhân (mẫu 01a/ĐĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước biển 25.000đ/giấy chứng nhận đối với các phường, xã thuộc thành phố và thị xã; 12.000đ/giấy chứng nhận đối với xã, phường, thị trấn khác
Phí thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng mặt nước biển + 25.000đ/hồ sơ đối với khu vực nông thôn; + 35.000đ/hồ sơ đối với khu vực đô thi
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
24