Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-107183-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian nhận hồ sơ thi/xét tuyển: 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo tuyển dụng viên chức. Thời gian công nhận kết quả thi/xét tuyển: sau 15 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ thi/xét tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng tổ chức cán bộ tham mưu cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thi/xét tuyển viên chức
Bước 2: Hội đồng thi/xét tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo ra thông báo tuyển dụng viên chức công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
Bước 3: Cá nhân tham gia dự thi/xét tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, vào các ngày từ thứ hai đến thức sáu hàng tuần (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ)
Bước 4: Phòng tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ của người tham gia thi/xét tuyển.
+ Nhận những hồ sơ đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng viên chức, người nhận viết biên nhận cụ thể và nhập vào danh sách để theo dõi.
+ Những hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lại để bổ sung.
+ Không nhận những hồ sơ nộp thay, nộp qua đường bưu điện.
Bước 5: Hội đồng thi/xét tuyển dụng viên chức xét duyệt hồ sơ.
Nếu tổ chức thi tuyển thì thí sinh trực tiếp tham gia thi tuyển.
Bước 6: Hội đồng thi/xét tuyển dụng viên chức thông báo kết quả trúng tuyển và đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận kết quả đó
Bước 7: Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận kết quả xét/thi tuyển
Bước 8: Phòng tổ chức cán bộ thông báo kết quả cho người tham gia thi/xét tuyển biết.
+ Dán thông báo.
+ Gửi về đơn vị (nơi cử tham gia thi/xét tuyển).
+ Thông báo trực tiếp cho cá nhân biết.
Bước 9: Thủ trưởng đơn vị ký hợp đồng làm việc lần đầu với người vừa có kết quả trúng tuyển
Đơn xin dự thi/xét tuyển ngạch viên chức
Lý lịch công chức, viên chức (theo mẫu 1a/2007/BNV) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị
Bản sao khai sinh (hợp lệ)
Các văn bằng, chứng chỉ (chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với các trường đào tạo không thuộng ngành sư phạm, chứng chỉ bồi dưỡng học phần quản lý nhà nước và quản lý ngành giáo dục - đào tạo hoặc bảng điểm học tập toàn khóa) của ngạch dự xét tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ,... (có công chứng)
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế từ cấp huyện, thị, thành trở lên cấp, còn giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự xét tuyển
Danh sách tham gia thi/ xét tuyển của đơn vị (nếu đơn vị cử tuyển)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1 : - Đơn xin thi/xét tuyển (Mẫu đơn chưa thống nhất)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Dưới 100 thí sinh tham dự thu: 130.000 đồng - Từ 100 thí sinh đến dưới 500 thí sinh tham dự thu 100.000 đồng - Từ 500 thí sinh đến dưới 1000 thí sinh tham dự thu 70.000 đồng - Từ 1000 thí sinh tham dụ trở lên thu 60.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-107183-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
39