Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-107231-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công đoàn giáo dục cấp tỉnh, Sở Kế hoạc – Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà trường và Hội đồng giáo dục xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) tiến hành kiểm tra, đánh giá các tiêu chuẩn theo qui định. Nếu thấy trường đã đạt chuẩn thì chuẩn bị hồ sơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.
Bước 2: Bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra xem xét đối chiếu với các tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn.
- Lập tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Sau khi Ủy ban nhân dân huyện đã kiểm tra, thẩm định trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra thẩm định trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
- Bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra xem xét đối chiếu với các tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn.
- Thẩm định đánh giá tại cơ sở trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành các biên bản thẩm định.
Bước 3: Nếu thấy trường đạt chuẩn, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ Phòng GD Trung học và Thường xuyên đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia
Bước 4: Sau khi đoàn kiểm tra thẩm định của Ủy ban nhân dân Tỉnh kiểm tra, thẩm định trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia xem xét đối chiếu với các tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
- Sở Giáo dục và Đào tạo lập tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường THCS, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Bước 5: Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển về cho Sở Giáo dục và đào tạo. Cán bộ của đơn vị được công nhận đến trực tiếp Phòng giáo dục Trung học và Thường xuyên - Sở Giáo dục & Đào tạo để nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm viêc trong tuần (ngày lễ, tết nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời hạn công nhận trường trung học đạt Chuẩn quốc gia là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.
Trong thời hạn 5 năm nếu trường mắc những sai phạm về tiêu chuẩn thì tuỳ theo tính chất, mức độ sai phạm mà được xem xét để tiếp tục công nhận hay không công nhận.
Trường trung học phải đạt danh hiệu trường trung học tiên tiến của năm học trước
Yêu cầu về các tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường.
Nhà trường phải có kế hoạch hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý trường học; Có đủ các khối lớp của cấp học; Tổ chuyên môn hoạt động hiệu quả.; Các tổ chức, đoàn thể và hội đồng nhà trường hoạt động có hiêu quả; Chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đị phương và của Ngành.
- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên.
+ Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, quản lý và lý luận chính trị theo quy định.
+ Số lượng và trình độ giáo viên đảm bảo theo quy định; Hoạt động chuyên môn theo quy định; Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên.
- Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục
+ Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 5%.
+ Chất lượng giáo dục đạt loại tốt.
+ Thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục tập thể, ngoài giờ lên lớp.
+ Hoàn thành nhiệm vụ phổ cập giáo dục ở địa phương.
- Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và thiết bị.
Khuôn viên, sân chơi, bãi tập có đủ diện tích và đảm bảo theo quy định; Có đủ phòng học; Các phòng chức năng; Phương tiện, thiết bị giáo dục; Điều kiện vệ sinh đảm bảo.
- Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục
Có Đại hội giáo dục cấp cơ sở, Hội đồng giáo dục, Ban Đại diện cha mẹ học sinh; Xây dựng tốt 3 môi trường giáo dục; Có sư tham gia của gia đình và cộng đồng để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.
Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của cấp huyện
Báo cáo của nhà trường thực hiện các tiêu chuẩn quy định trong chương II của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường
Biên bản tự kiểm tra
Biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị được xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của cấp huyện (Mẫu chưa thống nhất)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2 : - Biên bản tự kiểm tra, (Mẫu chưa thống nhất)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-107231-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9