Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-110825-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: + Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại “tổ 1 cửa” Sở Công Thương.
Nhận hồ sơ: + Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ vào sổ tiếp nhận và ghi biên nhận giao cho người nộp hồ sơ.
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu HCTL-2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLB-BTM-BTC ngày 06/7/2007) cho thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;
+ Thương nhân, tổ chức hoạt động có quyền đề nghị giải thích rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm trả lời đề nghị của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.
Trả kết quả: + Khi bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đúng ngày hẹn ghi theo giấy hẹn Thương nhân, tổ chức hoạt động mang theo giấy biên nhận “tổ 1 cửa” Sở Công Thương nhận kết quả (thời hạn xử lý hồ sơ ghi trong phiếu hẹn được tính từ thời điểm nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
+ Cán bộ trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả kiểm tra lại các, thông tin ghi trong văn bản Xác nhận/ không xác nhận đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại, ký nhận vào sổ theo dỏi giải quyết hồ sơ theo quy định.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h30’ đến 10h30’, chiều từ 13h30’ đến 16h các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã được xác nhận phải được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài
Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu) .
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xác nhận/không xác nhận kế hoạch đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-110825-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Xúc tiến thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25