Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-110945-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở bức xạ chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp kiểm tra đầy đủ, hợp lệ sau đó viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ;
- Trường hợp kiểm tra thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nhận hồ sơ làm lại kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ - 11 giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Hội đồng thẩm định xem xét:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ ra thông báo cho tổ chức, cá nhân có hồ sơ được cấp giấy phép hoạt động.
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép thì thông báo từ chối cấp cấp giấy phép hoạt động cho cơ sơ biết lý do.
Bước 4: Cơ sở nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. Công chức trước khi trả lại kết quả phải vào sổ lưu.
Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7 giờ - 11 giờ, chiều từ 13 giờ - 17 giờ tất cả các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Diện tích phòng chụp X quang phải đạt theo quy định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ, theo Mẫu 02/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này
Phiếu khai báo cơ sở bức xạ theo Mẫu 10/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này
Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ theo Mẫu 11/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ theo Mẫu 12/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này
Phiếu khai báo nguồn bức xạ theo Mẫu 13/ATBX-CP quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này
Bản đánh giá an toàn bức xạ có các nội dung được quy định tại Mục VII, Phần II Thông tư này
Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo, bao gồm:
- Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh;
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có); chứng chỉ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ của nhà sản xuất;
- Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ của người phụ trách an toàn bức xạ do cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo cấp;
- Chứng chỉ đã được đào tạo về an toàn bức xạ (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ;
- Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định;
- Kết quả kiểm định chất lương máy;
- Phiếu kết quả đo liều bức xạ.
Tài liệu khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BỨC XẠ
Tải về
PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ
Tải về
PHIẾU KHAI BÁO CƠ SỞ BỨC XẠ
Tải về
PHIẾU KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ
Tải về
PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng/giấy phép
Phí thẩm định và mức phí 1.500.000đồng/máy
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-110945-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24