Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-111150-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: + Người nộp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại “tổ 1 cửa” Sở Công Thương.
Nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời, đúng quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ viết biên nhận giao cho người nộp hồ sơ và vào sổ nhận hồ sơ theo quy định:
Trong thời gian hai mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tiến hành kiểm tra, thẩm định. Nếu đơn vị đủ điều kiện quy định thì cấp giấy phép sử dụng VLNCN.
Trả kết quả: Đúng ngày hẹn ghi theo giấy hẹn người nhận mang theo giấy hẹn đến tổ 1 cửa Sở Công Thương nhận kết quả.
Cán bộ trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả kiểm tra lại các giấy tờ, thông tin ghi trong Giấy chứng nhận sử dụng vật liệu nổ, ký nhận vào sổ theo dỏi giải quyết và nộp lệ phí theo quy định.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ:
a) Có phương án bảo vệ an ninh trật tự.
b) Có phương án, phương tiện thiết bị đảm bảo phòng chống cháy, nổ theo các quy định hiện hành.
c) Có các biện pháp và phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và các giải pháp công nghệ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.
Điều kiện về chủ thể
- Là tổ chức sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vào mục đích sản xuất, dịch vụ nổ mìn, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học và thử nghiệm.
- Có giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định này.
Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật
Có kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997. Trường hợp đơn vị sử dụng không có kho, không có phương tiện vận chuyển, phải ký hợp đồng thuê của các đơn vị đã được phép thực hiện nhiệm vụ này.
Điều kiện về sức khỏe: Người lãnh đạo, người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải có đủ sức khoẻ theo quy định hiện hành đối với từng ngành nghề cụ thể
Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
a) Lãnh đạo và người lao động của đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các công việc khác có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ tương xứng với chức trách đảm nhiệm.
b) Người chỉ huy nổ mìn do Thủ trưởng đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký quyết định bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên một trong các ngành: khai thác mỏ, hoá chất, sỹ quan công binh, vũ khí đạn, công nghệ hoá thuốc phóng, thuốc nổ và có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất hai năm đối với trình độ đại học, cao đẳng và ba năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật.
- Trường hợp tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các ngành kỹ thuật không liên quan tới VLNCN, muốn được bổ nhiệm là người chỉ huy nổ mìn phải học tập để nắm vững kỹ thuật nổ mìn, có thâm niên công tác tại lĩnh vực có sử dụng hoặc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp ít nhất ba năm đối với trình độ đại học, cao đẳng; bốn năm đối với trình độ trung cấp kỹ thuật và được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997.
- Đối với các đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật Hợp tác xã, cho phép bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn là thợ mìn đã được đào tạo ở các trường dạy nghề, có chứng chỉ nghề thợ mìn và có thâm niên công tác nổ mìn ít nhất năm năm, được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997.
c) Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp như: vận chuyển, bốc xếp, điều khiển phương tiện vận chuyển, áp tải, bảo vệ, thủ kho, phục vụ thi công bãi mìn, ngoài việc được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, còn phải được Sở Công nghiệp phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp tổ chức huấn luyện, kiểm tra sát hạch về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận. Nội dung huấn luyện tại Phụ lục C của TCVN 4586-1997.
Thợ mìn hoặc người lao động làm công việc có liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp tại các đơn vị quân đội làm kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng do hệ thống đào tạo về lĩnh vực vật liệu nổ trong quân đội tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận.
Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do thủ trưởng đơn vị ký (có xác nhận về địa chỉ thường trú/tạm trú của người làm đơn)
Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có giấy phép đầu tư
Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu, giấy ủy quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản qui mô công nghiệp, phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các họat động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt.
Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển thỏa vật liệu nổ công nghiệp mãn các qui định tại QCVN 02:2008 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn và phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp riêng). Hoặc hợp đồng thuê kho (nếu đơn vị không có kho).
Quyết định bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của thủ trưởng đơn vị, bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp của người chỉ huy nổ mìn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do thủ trưởng đơn vị ký – mẫu phụ lục 1
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Khai thác công nghiệp: 3.000.000 đồng
Khai thác tận thu: 1.500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-111150-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23