Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-112434-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; Trường hợp cần xác minh thêm thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang (02 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang).
Người đến đăng ký lại nuôi con nuôi phải xuất trình:
Chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) của người nhận và được nhận làm con nuôi.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy giới thiệu nộp lệ phí tại thủ quỹ Văn phòng Sở và viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày lễ).
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang (02 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang) theo bước sau:
- Công chức trao Quyết định nuôi con nuôi kiểm tra phiếu hẹn và chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) để đối chiếu.
- Công chức trao Quyết định nuôi con nuôi yêu cầu bên nhận và bên giao con nuôi ký vào sổ và Bản chính Quyết định nuôi con nuôi, trao Quyết định nuôi con nuôi cho mỗi bên một bản chính Quyết định nuôi con nuôi.
Thời gian trao trả Quyết định nuôi con nuôi: Từ 07 giờ đến 11 giờ, 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cá nhân đã được đăng ký nuôi con nuôi;
- Bản chính Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng và sổ đăng ký nuôi con nuôi không còn lưu trữ được;
- Bên giao và bên nhận phải còn sống vào thời điểm đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu quy định).
Trong trường hợp việc nuôi con nuôi trước đây đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi, trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao Quyết định nuôi con nuôi đã cấp hợp lệ trước đây.
Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi trước đây (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký lại việc nuôi con nuôi. 2.000.000 đồng

0
15