Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-113198-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, số 745B, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và giao biên nhận hồ sơ có ngày nhận và trả kết quả cho tổ chức.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn cho tổ chức, đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý nhà. Cán bộ Phòng Quản lý nhà xem xét hồ sơ và đi kiểm tra thực tế.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban Giám đốc Sở ký xác nhận thay đổi giấy chứng nhận cho tổ chức.
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cán bộ Phòng Quản lý nhà chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ trong các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng áp dụng:
+ Tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư phát triển nhà ở tại Việt Nam.
+Tổ chức, cá nhân sở hữu nhà ở, sử dụng nhà ở và tham gia giao dịch về nhà ở tại Việt Nam.
+ Cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong lĩnh vực nhà ở.
+Tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nhà ở.
Người đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận, nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan đã nộp hồ sơ và phải ký nhận vào sổ đăng ký quyền sở hữu nhà ở
Phải nộp lệ phí theo quy định
Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mà trong quá trình sử dụng, nhà ở, đất ở có thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xác nhận thay đổi, nộp cho Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (Theo mẫu Phụ lục 3)
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cũ
Bản kê khai những nội dung thay đổi
Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ơ theo hiện trạng mới : bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở phải thể hiện được vị trí, hình dáng, kích thước, diện tích thửa đất, hình dáng, kích thước, diện tích mặt bằng, các tầng nhà ở, vị trí nhà ở trên khuôn viên đất, tường chung, tường riêng. Riêng đối với căn hộ nhà chung cư thì thể hiện vị trí ngôi nhà, hình dáng, kích thước, mặt bằng tầng có căn hộ và vị trí, hình dáng kích thước, diện tích của căn hộ được đề nghị cấp giấy.
Các loại giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở nhà ở (Theo mẫu Phụ lục số 03)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 50.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-113198-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
61