Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-113754-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Xây lắp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang, số 745B, đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và giao biên nhận hồ sơ có ngày nhận và trả kết quả cho tổ chức hoặc cá nhân.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn cho tổ chức và cá nhân, đề nghị bổ sung đúng theo quy định hiện hành.
Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Văn phòng. Cán bộ Văn phòng hoàn chỉnh hồ sơ trình Giám đốc Sở ký.
Cán bộ Văn phòng chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ trong các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, ngày lễ nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Kèm bản sao có chứng thực Giấy phép thầu
Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành (Theo mẫu Phụ lục số 1)
Giấy phép thầu (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký văn phòng điều hành (Theo mẫu Phụ lục số 1).
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu nước ngoài - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-113754-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Đấu thầu Xây lắp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29