Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-114968-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định hiện hành
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ Du lịch- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Kiên Giang - tại số 981 Nguyễn Trung Trực, phường An Bình, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
Bước 3: Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Du lịch xem xét tính hợp pháp của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn trả hồ sơ cho đối tượng.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Phòng Nghiệp vụ Du lịch tiếp nhận hồ sơ, và giao phiếu hẹn.
Bước 4: Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Du lịch trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tiến hành thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống quản lý hướng dẫn viên và trình ký thẻ
Bước 5: Trả kết quả tại Phòng Nghiệp vụ Du lịch:
Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Du lịch kiểm tra, thu lệ phí theo quy định và trao trả kết quả (thẻ hướng dẫn viên du lịch) cho người đến nhận kết quả theo phiếu hẹn.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11, chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng kèm hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu - Phụ lục số 15) kèm phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu)
Giấy xác nhận bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng
Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Đơn đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Tải về
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: Phiếu thông tin hướng dẫn viên du lịch
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch : 200.000đ/thẻ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-114968-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33