Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-117721-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất đến ngày làm việc hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đăng ký hoạt động đo đạc bản đồ bổ sung nội dung đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30;
+ Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 2: Chi Cục Quản lý đất đai thuộc Sở thực hiện thẩm định hồ sơ; Trình BGĐ Sở ký xác nhận vào bản đăng ky hoạt động đo đạc và bản đồ
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Theo phiếu hẹn tổ chức cá nhân đến bộ phận nhận và và trả kết quả của Sở để nhận kết quả giải quyết.
Thời gian trả kết quả:
+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30;
+ Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 đã được cấp trong đó có ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước ở phần đăng ký bổ sung
Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước (nếu có thay đổi)
Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước (nếu có thay đổi)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 (chỉ khai phần bổ sung)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung nội dung đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-117721-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22