Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-117731-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý đất đai thuôc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc không tính ngày chuyển hồ sơ đến Cục Đo đạc và Bản đồ Viện Nam và nhận trở lại
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30;
+ Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 2: Chi Cục Quản lý đất đai thuộc Sở thực hiện các công việc sau:
- Tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo quy định.
- Gửi 01 bộ hồ sơ đến Cục Đo đạc và Bản đề Việt Nam để Cục thẩm định và cấp giấy phép cho tổ chức.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Theo phiếu hẹn tổ chức cá nhân đến bộ phận nhận và và trả kết quả của Sở để nhận giấy phép do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp.
Thời gian trả kết quả:
+ Sáng từ 7 giờ 00 đến 10 giờ 30;
+ Chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Đơn đề nghị cấp phép theo mẫu của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo (Mẫu số 3)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-117731-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
46