Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-119260-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ; Trường hợp cần xác minh thêm, thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả Ủy ban nhân dân xã.
Bước 2: - Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ xem và kiểm tra tính hợp pháp và nội dung của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì công chức tiếp nhận hồ sơ và hương dẫn cụ thể để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Khi kiểm tra xong thì ra phiếu hẹn cho công dân.
Bước 3: Trả hồ sơ tại Bộ phận nhận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
Trả Giấy khai sinh và hồ sơ lại cho công dân. Khi đến nhận hồ sơ công dân kèm theo phiếu hẹn.
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: sáng từ 7-11h, chiều từ 13-17h tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).
Trong trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.
- Khi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó.
- Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi, các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn hoặc đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.
- Tờ khai (theo mẫu quy định).
- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu quy định).
- Bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, nhận nuôi con nuôi.
- Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi.
Số bộ hồ sơ: 0l bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu STP/HT-2006-CN.5)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-119260-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23