Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-119720-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nghiệp vụ Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang - số 981 Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá
Bước 3: Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa xem xét tính hợp pháp của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn và trả hồ sơ cho đối tượng.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa tiếp nhận hồ sơ và giao phiếu hẹn.
Bước 4: Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa trực tiếp kiểm tra hồ sơ và trình ký
Bước 5: Trả kết quả tại Phòng Nghiệp vụ Văn hóa:
Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Văn hóa kiểm tra và trao trả kết quả cho người đến nhận kết quả theo phiếu hẹn.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thành lập, tổ chức thành lập thư viện phải đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh này
Quyết định thành lập thư viện của cơ quan có thẩm quyền cấp
Quyết định thành lập thư viện
Đơn đăng ký hoạt động thư viện
Nội quy của thư viện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-119720-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42