Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-119737-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trả trong ngày (trường hợp phức tạp thì sau 3 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng ủy quyền
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của công dân từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Cán bộ tư pháp xem xét tính hợp pháp của hồ sơ.
+ Trường hợp thiếu yêu cầu bổ sung thêm.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì xem xét năng lực hành vi nhân sự và tính tự nguyện của các bên tham gia giao dịch. Đồng thời yêu cầu các bên tham gia giao dịch ký trực tiếp vào bản hôïp ñoàng.
Thời gian nhận hồ sơ sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ trong các ngày làm việc, riêng ngày thứ bảy sáng từ 7 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).
Bước 3: - Trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ.;
+ Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ trong các ngày làm việc, riêng ngày thứ bảy sáng từ 7 giờ đến 11 giờ (ngày lễ, chủ nhật nghỉ).
- Cán bộ tư pháp ghi các thông tin vào sổ lưu trữ chứng thực, thu phí và trả hồ sơ cho công dân.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc ủy quyền có thù lao, có nghĩa vụ bồi thường của bên được uỷ quyền hoặc để chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản phải được lập thành hợp đồng.
Trong trường hợp bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền không thể cùng đến một cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực, thì bên ủy quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của họ công chứng, chứng thực hợp đồng ủy quyền; bên được uỷ quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công chứng, chứng thực nơi họ thường trú hoặc tạm trú có thời hạn công chứng, chứng thực tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng uỷ quyền.
- Việc ủy quyền không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì không phải lập thành hợp đồng ủy quyền mà có thể được lập thành giấy ủy quyền và chỉ cần người ủy quyền ký vào giấy ủy quyền.
- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản (Mẫu số 01/PYC) hoặc Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC);
- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Hợp đồng ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Hợp đồng ủy quyền
- Mẫu số 56/HĐUQ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Lệ phí chứng thực tuỳ thuộc vào số tiền của từng hợp đồng để đối chiếu với khung mẫu quy định cho từng loại .
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-119737-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40