Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-121374-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: - Người nộp hồ sơ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận nhận hồ sơ theo mẫu Phụ lục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA giao cho người nộp hồ sơ và ra biên lai thu phí theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi từ sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần, Thứ Bảy làm việc buổi sáng.
Trả kết quả: - Đúng ngày ghi trong biên nhận người nhận hồ sơ mang theo giấy biên nhận đến bộ phận trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp.
- Cán bộ tiếp nhận yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và ký nhận vào sổ trả hồ sơ theo quy định.
- Thời gian trả hồ sơ: Buổi từ sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. Thứ Bảy làm việc buổi sáng.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp (theo Phụ lục III-5 Thông tư số 01/2009/TT-BKH)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế doanh nghiệp (nộp lại bản cũ)
Kèm theo các giấy tờ sau:
- Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty (của Chủ tịch hội đồng thành viên).
- Biên bản họp hội đồng thành viên (bản sao).
- Quyết định bổ nhiệm.
- Kèm theo quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp. (theo Phụ lục III-5)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp: 16.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20