Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-121993-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc (kể cả ngày nhận hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Theo quy định của Luật Xuất bản số 30/2004/QH11, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP.
Bước 2: Người đến nộp hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cụ thể cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ để nộp kịp thời.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Báo chí và Xuất bản trình lãnh đạo trực tiếp giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền cấp phép đúng thời gian quy định
Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian trả hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu)
02 bản mẫu xuất bản phẩm đặt in
Bản sao giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm có công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-121993-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20