Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-132437-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo xoá tên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Hộ kinh doanh gửi thông báo chấm dứt kinh doanh gửi đến Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thị xã, thành phố để thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ bảy làm việc buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ).
- Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nộp lại bản cũ).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (Không có mẫu quy định thống nhất)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo chấm dứt kinh doanh đối với hộ kinh doanh - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-132437-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
13