Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-134154-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế hoặt phòng công thương huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế hoặt phòng công thương huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ:
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận nhận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Bước 2: Nhận hồ sơ:
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ, vào sổ tiếp nhận và ghi biên nhận giao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ (thời hạn xử lý hồ sơ ghi trong phiếu hẹn được tính từ thời điểm nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Bước 3: Trả kết quả:
+ Đúng ngày theo giấy biên nhận, người nhận đến nhận Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
+ Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận kiểm tra lại thông tin trong giấy phép, ký nhận vào sổ trả hồ theo quy định.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (thứ bảy làm việc buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện về chủ thể:
Thương nhân có Đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá.
- Điều kiện về địa điểm kinh doanh:
Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Qui hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Điều kiện về cơ sở vật chất:
Có khu vực bán sản phẩm thuốc lá riêng biệt.
- Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:
Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 11 kèm theo Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 của Bộ Công Thương);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh;
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá; Mẫu phụ lục số 11
Tải về

0
78