Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-135959-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp Kiên Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ một cửa Ban quản lý các khu công nghiệp Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: + Thương nhân nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại “tổ 1 cửa” Sở Công Thương.
Nhận hồ sơ: + Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ (thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).
Trả kết quả: + Đúng ngày hẹn ghi theo giấy hẹn Thương nhân nước ngoài mang theo giấy hẹn đến “tổ 1 cửa” Ban quản lý các khu công nghiệp Kiên Giang nhận kết quả.
+ Cán bộ trả kết quả yêu cầu người nhận kết quả kiểm tra lại các giấy tờ, thông tin ghi trong Giấy phép gia hạn văn phòng đại điện, ký nhận vào sổ theo dỏi giải quyết và nộp lệ phí theo quy định.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h đến 11h, chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trong tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh
Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh
Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh
Trong thời hạn ít nhất 30 ngày, trước khi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, hết hạn, thương nhân nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh
Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh theo mẫu của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký; MĐ-4
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 1.000.000 đồng/Giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại điện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-135959-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
14