Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-136048-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng công chức
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: - Thông báo thi tuyển: chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức thi tuyển dụng, Hội đồng thi tuyển công chức hành chính của tỉnh có trách nhiệm thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển của từng cơ quan hành chính của tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người biết và đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp thêm hai ảnh cỡ 3 x 4(cm); hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ Kiên Giang.
Nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ, không đúng thì hướng dẫn cho thí sinh làm lại.
- Trường hợp khi có dời ngày thi thì Sở Nội vụ sẽ thông báo cho thí sinh biết.
Trả kết quả: - Chậm nhất 07 ngày trước ngày thi tuyển thí sinh trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ Kiên Giang nhận giấy báo dự thi không gửi bằng đường bưu điện để tránh trường hợp thất lạc giấy báo dự thi.
- Căn cứ vào phiếu dự thi, thí sinh tập trung dự thi đúng ngày giờ địa điểm ghi trong phiếu dự thi (trừ trường hợp có thông báo dời ngày thi).
- Chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thi Sở Nội vụ sẽ công bố kết quả thi tuyển. Danh sách kết quả thi tuyển niêm yết tại Sở Nội vụ và gửi cho người nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên phong bì của các thí sinh.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ và ngày lễ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào công chức;
- Điều kiện và tiêu chuẩn của người được đăng ký dự tuyển vào công chức;
- Điều kiện ưu tiên trong thi tuyển công chức;
- Ưu tiên trong xét tuyển công chức;
Được quy định từ khoản 1 đến khoản 3 của Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.
a. Người đăng ký dự tuyển công chức phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển bảo đảm đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai. (mẫu đơn đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Thông tư này).
b. Về văn bằng, chứng chỉ: Người đăng ký dự tuyển cần có đủ các văn bằng, chứng chỉ có trình độ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển mà không phân biệt loại hình đào tạo, kết quả đào tạo, không phân biệt trường công lập và ngoài công lập.
c. Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí, chức danh ngạch công chức cần tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có thể bổ sung thêm một số điều kiện dự tuyển, nhưng điều kiện bổ sung không được thấp hơn hoặc trái với quy định hiện hành của nhà nước. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải chịu trách nhiệm cá nhân về các điều kiện bổ sung trái pháp luật.
d. Ngoài các đối tượng thuộc diện ưu tiên đã được Chính phủ quy định, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tự quy định thêm các đối tượng ưu tiên khác.
Đơn xin dự tuyển công chức theo mẫu
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú)
Bản sao hợp lệ giấy khai sinh và bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, bản sao các giấy tờ ưu tiên và các giấy tờ liên quan
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Nội vụ)
Tải về
Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 01a-BNV/2007
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-136048-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30