Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-139303-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc, Công An Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Đầu Tư của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công An Tỉnh, Cục Thuế Tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Chuẩn bị tất cả các hồ sơ theo qui định
Nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả (Tổ Một Cửa) của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc (03 Bạch Đằng, Khu Phố 2, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang)
+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì Tổ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và viết biên nhận nhận hồ sơ theo mẫu Phụ lục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Tổ tiếp nhận sẽ hướng dẫn thủ tục và trả hồ sơ cho cá nhân để bổ sung
Xử lý hồ sơ: Sau khi tiếp nhận hồ sơ Tổ một cửa chuyển hồ sơ đến Phòng Tài Chính - Kế Hoạch và Đầu Tư của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc. Cán bộ chuyên môn sẽ thẩm định hồ sơ
Trả kết quả: Trả hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và giao trả kết quả của Ban Quản Lý Đầu Tư Phát Triển Đảo Phú Quốc.
Thời gian nhận và trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h00 và chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức
c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam
d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác
đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự
e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần (theo Phụ lục III-5 Thông tư số 01/2009/TT-BKH)
- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (theo Phụ lục II-2 Thông tư số 03/2006/TT-BKH)
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần (nộp lại bản cũ)

Kèm theo các giấy tờ sau:
- Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty (của Chủ tịch hội đồng quản trị)
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông (bản sao)
- Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp thay đổi theo quyết định của tòa án)
- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. (theo Phụ lục II-2)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần. (theo Phụ lục III-5)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng công ty cổ phần: 16.000 đồng/giấy

0
25