Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-140538-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Hội đồng chính sách cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định thời gian
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (Mẫu 8A), kèm theo danh sách (Mẫu 9A)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người dân đến nhận mẫu đơn tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phòng LĐTB&XH cấp huyện; khai theo nội dung mẫu đơn yêu cầu, kèm theo các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ có liên quan đến quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ, nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ LĐTB&XH cấp xã trực tiếp nhận hồ sơ của đối tượng, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu đối tượng bổ sung.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì lập danh sách thông qua Hội đồng Chính sách cấp xã, lập biên bản họp xét duyệt và niêm yết danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã 15 ngày. Sau đó lập Công văn đề nghị và nộp trực tiếp về phòng Lao động- TB&XH cấp huyện.
- Trường hợp tổ chức xác nhận theo đề nghị của đối tượng hiện nay đang cư trú ở địa phương khác để hưởng chế độ (quy trình xét duyệt và hồ sơ thực hiện như đối tượng không còn giấy tờ gốc hoặc được coi là giấy tờ gốc ở địa phương). Trong thời gian 45 ngày phải chuyển hồ sơ đã xét duyệt hoặc trả lời đối tượng theo đề nghị.
Bước 3: Cán bộ LĐTB&XH cấp xã nộp hồ sơ tại phòng LĐTB&XH cấp huyện. Cán bộ phòng Lao động- TB&XH kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thì cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn và trả hồ sơ về cho cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã bổ sung.
Thời gian nhận hồ sơ: sáng 7 giờ đến 11giờ, chiều 13 giờ đến 17 giờ (các ngày Thứ 7, Chủ nhật, Lễ nghỉ).
Bước 4: Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện kiểm tra và thẩm định hồ sơ . Lập danh sách thông qua Ban chỉ đạo xét duyệt hồ sơ theo QĐ 290 cấp huyện, lập biên bản và phòng Lao động- TB&XH cấp huyện lập công văn đề nghị trợ cấp một lần, sau đó chuyển hồ sơ về phòng Người có công- Sở Lao động- TB&XH tỉnh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng áp dụng gồm:
Quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng.
Đối tượng không áp dụng gồm:
+ Những người đã về gia đình sau đó tiếp tục thoát ly mà thời gian tham gia kháng chiến đã được tính hưởng chế độ.
+ Những người phản bội, đầu hàng địch, đào ngũ, người vi phạm kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân.
+ Tính đến ngày Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người đang chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích.
+ Người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp.
Bản khai cá nhân “Đề nghị hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ (Đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách)”. Mẫu 1A.
Hồ sơ gốc hoặc giấy tờ liên quan kèm theo:
+ Hồ sơ gốc gồm: Trích sao lý lịch Đảng viên; Trích sao quá trình tham gia BHXH; Bản sao lý lịch ngành có chứng nhận của cơ quan quản lý hồ sơ.
+ Hồ sơ liên quan gồm: Giấy chứng nhận huân, huy chương; Giấy xác nhận thành tích của những người chứng kiến hoặc công tác chung; Quyết định nhập ngũ; Phiếu chuyển thương; các giấy tờ khác có liên quan đến quá trình tham gia kháng chiến.
Biên bản Hội nghị liên tịch (mẫu 05)
Biên bản Hội nghị của BCH Hội cựu chiến binh (mẫu 06)
Công văn xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần của Ủy ban nhân dân xã, phường (mẫu 7A)
Công văn đề nghị trợ cấp một lần của Ủy ban nhân dân xã, phường (mẫu 8A)
Danh sách đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (mẫu 9A)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: - Bản khai cá nhân (Mẫu 1A)
Tải về
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2: - Biên bản Hội nghị liên tịch (mẫu 05)
Tải về
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 3: - Biên bản Hội nghị BCH Hội cựu chiến binh ( mẫu 06)
Tải về
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 4: - Công văn xác nhận và đề nghị đối tượng hưởng chế độ một lần của UBND xã, phường (mẫu 7A)
Tải về
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 5: - Công văn đề nghị trợ cấp một lần của UBND xã, phường (mẫu 8A) - Danh sách Đối tượng chưa được hưởng chế độ, chính sách (mẫu 9A)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa hưởng chế độ, chính sách (Bản khai cá nhân) - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-140538-TT
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Thẩm định hồ sơ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước - Kiên Giang
Xác nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 - Kiên Giang
Xác nhận thành tích đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chế độ chính sách (trong khoản thời gian từ 20/7/1954 đến 30/4/1975) - Kiên Giang
Đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với dân quân tập trung ở miền Bắc, du kích tập trung ở miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật) đã về gia đình (bản khai cá nhân) - Kiên Giang
Đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K (Bản khai cá nhân) - Kiên Giang
Đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính Đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K (Bản khai thân nhân) - Kiên Giang
Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Kiên Giang

0
58