Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS03
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Hộ chiếu – Thị thực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ hộ chiếu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: - Các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Tổ Một cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ Kiên Giang, số 03 Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì ra phiếu hẹn và trao cho người nộp;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ nộp kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, các tổ chức và cá nhân đến Tổ Một cửa Văn phòng Sở Ngoại vụ để nhận kết quả.
Bước 4: Tổ Một cửa sẽ trả kết quả giải quyết và phát phiếu thăm dò ý kiến.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước có thể yêu cầu người đề nghị cấp hộ chiếu cung cấp các thông tin bổ sung trong trường hợp chưa rõ về hồ sơ, giấy tờ của người đề nghị.
Hộ chiếu ngoại giao cấp cho công dân Việt Nam thuộc các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nêu tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài, phù hợp với tính chất của chuyến đi.
Trường hợp cấp hộ chiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 12 Điều 6 và Khoản 5 Điều 7 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước chỉ xem xét giải quyết trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, không xét cấp hộ chiếu trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc được ủy quyền.
Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP hoặc của đơn vị được ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ- CP phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp và đóng dấu của cơ quan. Văn bản có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai giữa các trang, nếu sửa đổi phải đóng dấu xác nhận vào chỗ sửa đổi. Văn bản cần ghi rõ họ tên, chức danh của người được cử hoặc cho phép đi nước ngoài, nước đến, thời gian, mục đích công tác ở nước ngoài. Trường hợp là công chức, viên chức có mã số, ngạch, bậc thì văn bản cần ghi rõ loại mã số, ngạch, bậc của công chức, viên chức đó. Trường hợp là công chức, viên chức thuộc loại không được bổ nhiệm vào một ngạch công chức, viên chức thì văn bản cần ghi rõ loại công chức, viên chức đó.
Trường hợp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thì ghi rõ chức vụ, cấp hàm.
Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu. Người đề nghị cần điền đầy đủ các nội dung trong tờ khai, ký trực tiếp, có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý nhân sự. Trường hợp trẻ em đi thăm, đi theo thì tờ khai cần có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em (nếu là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước) hoặc của Trưởng công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú của trẻ em.
03 ảnh giống nhau, cỡ 4x6 cm, chụp trên nền màu trắng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, mặc thường phục, chụp không quá 01 năm; trong đó 01 ảnh dán vào tờ khai đóng dấu giáp lai, 02 ảnh đính kèm.
Văn bản cử hoặc quyết định cho đi nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điểm 3 Mục III Thông tư 02/2008/TT-BNGản chính
Xuất trình hộ chiếu đã được cấp (nếu có) để làm thủ tục hủy hộ chiếu.
Trường hợp mất hộ chiếu phải có công văn thông báo của cơ quan chủ quản của người được cấp hộ chiếu
Trường hợp đi thăm hoặc đi theo thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan thông tấn báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài quy định tại Khoản 11 Điều 6 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định 136/2007/NĐ-CP cần bổ sung ý kiến bằng văn bản của Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Ngoại giao. Trường hợp là con dưới 18 tuổi cần bổ sung bản chụp Giấy khai sinh hoặc quyết định công nhận nuôi con nuôi, quyết định công nhận giám hộ (xuất trình bản chính để đối chiếu).
Cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước có thể yêu cầu người đề nghị cấp hộ chiếu cung cấp các thông tin bổ sung trong trường hợp chưa rõ về hồ sơ, giấy tờ của người đề nghị
* Trường hợp cấp hộ chiếu theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 12 Điều 6 và Khoản 5 Điều 7 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, cơ quan cấp hộ chiếu ở trong nước chỉ xem xét giải quyết trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 136/2007/NĐ-CP, không xét cấp hộ chiếu trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc được ủy quyền.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000/hộ chiếu.
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS03
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Hộ chiếu – Thị thực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19