Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS1032
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng.
Thời hạn giải quyết: Không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng cấp bản sao văn bản công chứng và nhận kết quả tại tổ chức hành nghề công chứng đó.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc cấp bản sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ bản chính văn bản công chứng đó thực hiện.
Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật công chứng;
+ Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
Không quy định cụ thể
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí (nếu có) Theo quy định của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [64]
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Kiên Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Kiên Giang
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Kiên Giang
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Kiên Giang
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Kiên Giang
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Kiên Giang
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm - Kiên Giang
Cấp giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc doanh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Kiên Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Kiên Giang
Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Kiên Giang
Cấp lại giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Kiên Giang
Cấp giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Kiên Giang
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Kiên Giang
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương - Kiên Giang
Cấp Giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Kiên Giang
Cấp Giấy phép Hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương - Kiên Giang
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của sở công thương - Kiên Giang
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C - Kiên Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Kiên Giang
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 - Kiên Giang
Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Kiên Giang
Thông báo thực hiện khuyến mại - Kiên Giang
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại tỉnh Việt Nam - Kiên Giang
Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo - Kiên Giang
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Kiên Giang
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) - Kiên Giang
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Kiên Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Kiên Giang
Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Kiên Giang
Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Kiên Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Kiên Giang
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Kiên Giang
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Kiên Giang
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào ô tô - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Kiên Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Kiên Giang
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Kiên Giang
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất chế, biến thực phẩm thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Kiên Giang
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương - Kiên Giang
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện - Kiên Giang
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Kiên Giang
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Kiên Giang
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Kiên Giang
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Kiên Giang
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Kiên Giang
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Kiên Giang
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Kiên Giang
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Kiên Giang
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Kiên Giang
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Kiên Giang
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bản công chứng - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS1032
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17