Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS1149
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị rách, nát hoặc bị tiêu hủy được đề nghị cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ (số 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị rách, nát, doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký cấp lại.
Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị tiêu hủy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có văn bản đề nghị để được cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong đó nêu rõ lý do.
Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên phương tiện thông tin đại chúng trong trường hợp mất giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Bản chính giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã được cấp trong trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị rách, nát.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28