Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS1338
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện
- Nộp trực tiếp tại Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế
Thời hạn giải quyết: a) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
b) Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế.
Bước 2: Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân
Bước 3: Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là thương nhân bán lẻ sản phẩm rượu;
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu;
Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có).
Thời hạn của giấy phép sẽ giữ nguyên như giấy phép cũ (đối với trường hợp cấp lại do hỏng, mất).
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với thương nhân là Tổ chức/Doanh nghiệp + Thành phố, thị xã: 200.000 đồng /lượt; + Tại các huyện: 100.000 đồng /lượt;
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Lệ phí cấp Giấy chứng nhận + Thành phố, thị xã: 200.000 đồng /lượt; + Tại các huyện: 100.000 đồng /lượt;
Lệ phí thẩm định đối với thương nhân là Tổ chức/Doanh nghiệp + Thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/lượt; + Tại các huyện: 600.000 đồng /lượt;
Lệ phí thẩm định Lệ phí cấp Giấy chứng nhận + Thành phố, thị xã: 400.000 đồng/lượt; + Tại các huyện: 200.000 đồng /lượt;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS1338
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31