Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS246
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động in.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức xin cấp lại giấy phép trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hư hỏng hoặc có một trong các thay đổi sau đây: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm cấp lại giấy phép hoạt động in cho tổ chức đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của Trung ương tại địa phương.
Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông nhận kết quả.
Trường hợp không cấp lại giấy phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in;
Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể;
Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chưa quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
48