Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS371
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và môi trường
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ cho kịp thời (trong thời hạn 05 ngày).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07g00 đến 10g30, chiều từ 13g00 đến 16g30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp giấy phép.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng của các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;
+ Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn;
+ Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành;
+ Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (Mẫu số 1);
Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng;
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân; (nội dung được sửa đổi, bổ sung);
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất của công trình; (nội dung được sửa đổi, bổ sung);
Hồ sơ của công trình.
+ Đối với công trình khí tượng:
- Sơ hoạ địa hình (hoặc mô tả chi tiết) khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét.
- Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc);
- Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có).
- Mô tả ảnh hưởng của các vật che chắn công trình.
+ Đối với công trình thuỷ văn:
- Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình.
- Sơ đồ bố trí mặt bằng (công trình đo đạc, nhà làm việc);
- Cao độ sử dụng (quốc gia, hoặc giả định).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI- BS371
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
6