Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS522
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị miễn nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố ra quyết định miễn nhiệm giám đốc trung tâm trực thuộc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ban giám đốc và cấp ủy trung tâm giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ đề nghị miễn nhiệm tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.
Bước 2: Căn cứ hồ sơ và đề nghị của Ban giám đốc và cấp ủy trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố.
Sơ yếu lý lịch của giám đốc trung tâm.
Nhận xét, đánh giá về giám đốc trung tâm của Ban giám đốc và cấp ủy (nêu rõ lý do đề nghị miễn nhiệm).
Bản tự nhận xét, đánh giá, kiểm điểm của giám đốc trung tâm.
Tờ trình của Ban giám đốc trung tâm và cấp ủy đơn vị.
Hồ sơ liên quan đến sức khỏe của giám đốc trung tâm.
Hồ sơ xác định giám đốc trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hồ sơ vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước của giám đốc trung tâm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI- BS522
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23