Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS541
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Kiên Giang (hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Kiên Giang (hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị khác thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu cần
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang bằng một trong các hình thức sau:
+ Trực tiếp;
+ Theo đường bưu điện.
+ Fax, Email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện).
Thời hạn giải quyết: + Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ: Trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc.
+ Thông báo kết quả xử lý hồ sơ:
- Trường hợp thay đổi nội dung: Trong thời gian 20 ngày làm việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, nếu đạt hoặc thông báo kết quả không đạt.
- Trường hợp Giấy xác nhận nội dung bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng : Trong thời gian 5 ngày làm việc cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, nếu đạt hoặc thông báo kết quả không đạt.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Xử lý hồ sơ:
Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ.
Thông báo cho cơ sở kết quả xử lý hồ sơ
Bước 3: Xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định và cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;
Bản thuyết minh liên quan đến sửa đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;
Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước);
Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính (theo quy định tại biểu 1, Biểu 2 ban hành kèm theo Thông tư 149/TT-BTC).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI- BS541
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
25