Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS542
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tùy theo lĩnh vực, ngành nghề đăng ký thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn mà chuyển hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền trực tiếp giải quyết như: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Chi cục Thủy Sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (hoặc Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tùy theo lĩnh vực, ngành nghề đăng ký thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn mà cơ quan trực tiếp giải quyết như: Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản; Chi cục Thủy Sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (hoặc Cơ quan kiểm tra cấp địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đăng ký gửi đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang bằng một trong các hình thức sau:
+ Trực tiếp;
+ Theo đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (thời hạn hiệu lực: 03 năm kể từ ngày cấp).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang.
Bước 2: Xử lý hồ sơ.
Bước 3: Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm.
Bước 4: Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Đối với tổ chức:
- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);
Đối với cá nhân:
- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;
- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Tải về
Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Chưa quy định

0
24