Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS770
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện online thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ:http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Thời hạn giải quyết: Phụ thuộc vào quy mô gói thầu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: BMT đăng tải thông tin về đấu thầu (KHLCNT, TBMT điện tử);
Bước 2: BMT phát hành HSMT, HSYC qua mạng;
Bước 3: Nhà thầu tải HSMT, dự thầu, upload HSDT qua mạng;
Bước 4: Mở thầu qua mạng;
Bước 5: BMT đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.
Đối với Bên mời thầu:
+ Thông báo mời thầu;
+ HSMT, HSYC;
+ Biên bản mở thầu;
+ Kết quả LCNT;
Đối với Nhà thầu;
+ HSDT, HSĐX.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Đối với Bên mời thầu: Đăng tải thông báo mời thầu 300.000 Việt Nam đồng, nếu đăng tải thông báo mời chào hàng: 150.000 Việt Nam đồng. - Đối với nhà thầu: Phí nộp hồ sơ dự thầu: 300.000 Việt Nam đồng, nếu nộp hồ sơ đề xuất: 200.000 Việt Nam đồng (Hai trăm ngàn đồng).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lựa chọn nhà thầu qua mạng - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS770
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
50