Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-BS947
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
Thời hạn giải quyết: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định thời hạn giải quyết. Dự kiến: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho thuyết minh viên.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch.
Có đủ sức khoẻ khi hành nghề thuyết minh viên;
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
Có quốc tịch Việt Nam, thường trú ở địa phương hoặc làm việc tại khu du lịch, điểm du lịch;
Đã tham dự lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch;
Do các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định cụ thể (hiện chưa có quy định cụ thể). Dự kiến như sau:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên;
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phường, thị trấn nơi cư trú hoặc nơi công tác;
+ Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
+ Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
+ Bản cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của khu, điểm du lịch và của ngành du lịch;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp.
Số bộ hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số bộ hồ sơ. Dự kiến: 01 bộ.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 200.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI-BS947
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
66