Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-003946-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ngành, Hội nghề nghiệp có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa (số 4, Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang –Khánh Hòa) Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính
Bước 3: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, trả kết quả cho công dân
Bước 4: Công dân nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa).
Thời gian trao trả chứng chỉ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy trình của pháp luật
+ Đối với công dân Việt nam phải có chứng minh thư nhân dân.
+ Đối với người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và có các giấy phép cư trú tại Việt nam theo quy định của pháp luật - Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điều 7 thông tư 12/2009/TT-BXD
- Nộp lệ phí theo quy định.
Tiêu chuẩn nghề nghiệp để được cấp chứng chỉ (Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề phải phù hợp với ngành nghề chuyên môn đã được đào tạo và năng lực của bản thân)
- Có trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp do tổ chức hợp pháp của nhà nước Việt nam hoặc của nước ngoài cấp.
- Kinh nghiệm nghề nghiệp:
+ Đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất là 5 năm.
+ Có sức khỏe đảm nhận được công tác giám sát thi công xây dựng công trình trên hiện trường. + Đạo đức nghề nghiệp tốt, chưa có hành vi gây ra sự cố hư hỏng, làm giảm chất lượng công trình trong giám sát thi công xây dựng.
+ Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề để hoạt động giám sát tại vùng sâu, vùng xa về trình độ chuyên môn cho phép chấ́p thuận văn bằng cao đẳng trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp, chứng chỉ này có giá trị hoạt động tại các vùng sâu, vùng xa, và đối với công trình cấp IV theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại phụ lục số 1, kèm 3 ảnh mầu 3 x 4
Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp giấy chứng chỉ
Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp giấy chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác, thống kê những công trình đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp hoặc của hội nghề nghiệp theo phụ lục số 2
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng
Tải về
Đơn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại phụ lục số 1
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng 200.000 đồng/chứng chỉ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26