Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-004504-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 8,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa (số 04, Phan Chu Trinh, P.Xương Huân, TP Nha Trang – Khánh Hòa) Thời gian sáng thứ 3 và sáng thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính
Bước 3: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1, trả kết quả cho công dân
Bước 4: Công dân nhận chứng chỉ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa.
Thời gian trao trả chứng chỉ sáng thứ 3 và sáng thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bằng Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế - kỹ thuật, kỹ thuật do tổ chức hợp pháp của nhà nước Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008
Đã tham gia khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Bộ Xây dựng
Là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, không đang trong tình trạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù
Phải đáp ứng điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 và phải đáp ứng theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008
Tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ đã có 10 năm liên tục tham gia lập, quản lý chi phí xây dựng và đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trong số các công việc số 1, 2, 5, 6, 7 và 8) quy định tại Điều 3 Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, ban hành theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008 của dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được quy định tại phụ lục 2 , kèm 02 ảnh màu 3 x 4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đền nghị cấp chứng chỉ
Sơ yếu lý lịch
Bản sao có công chứng các văn bằng chuyên môn, chứng nhận liên quan đến nội dung đăng ký cấp giấy chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác, chuyên môn liên quan đến hoặt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư theo phụ lục số 3
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (phụ lục 3)
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng chỉ hành nghề xây dựng 200.000 đồng/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-004504-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24