Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-004634-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức (nhà thầu nước ngoài) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa (số 04, Phan Chu Trinh, P.Xương Huân, TP Nha Trang – Khánh Hòa) Thời gian sáng thứ 3 và sáng thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính
Bước 3: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam (đối với dự án nhóm B, nhóm C)
Bước 4: Tổ chức nhận giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa.
Thời gian trao trả giấy Phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam sáng thứ 3 và sáng thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trường hợp đối với gói thầu thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
- Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
- Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
Trường hợp Đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam:
- Đã trúng thầu hoặc được chọn thầu.
- Đã có hợp đồng giao nhận thầu.
- Có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc nhận thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam (đối với gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam)
- Trong mọi trường hợp dược giao thầu (do thắng thầu thông qua đấu thầu hoặc được chọn thầu) nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc quy định của pháp luật Việt nam).
- Phải cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan dến hoạt động nhận thầu Tại Việt Nam.
Đơn xin cấp giấy phép thầu được quy định tại phụ lục số 1
Bản sao văn bản về kết quả đấu thầu hoặc quyết định chọn thầu hoặc hợp đồng giao nhận thầu hợp pháp
Bản sao Giấy phép thành lập và Điều lệ công ty (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức) và chứng chỉ hành nghề của nước, nơi mà nhà thầu nước ngoài mang quốc tịch cấp
Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan đến công việc nhận thầu theo mẫu tại Phụ lục số 2 và báo cáo tài chính được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với trường hợp nhà thầu nhận thực hiện gói thầu thuộc đối tượng không bắt buộc phải áp dụng theo qui định của pháp luật về đấu thầu của Việt nam)
Hợp đồng liên doanh với nhà thầu Việt Nam hoặc bản cam kết sử dụng nhà thầu phụ Việt nam để thực hiện công việc nhận thầu (đã có trong hồ sơ dự thầu hay hồ sơ chào thầu)
Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu
Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc và 02 bộ photocoppy
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng (phụ lục số 2)
Tải về
Đơn xin cấp giấy phép thầu (phụ lục số 1)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép thầu 2.000.000 đồng/giấy phép thầu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C) - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-004634-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26