Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-004697-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường công văn
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ theo đường công văn đến Sở Xây dựng Khánh Hòa (số 4 Phan Chu Trinh, Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa)
Bước 3: Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, có kết quả cho tổ chức
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả của Sở Xây dựng Khánh Hòa (qua đường công văn)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Địa điểm xin cấp chứng chỉ quy hoạch phải có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch
Giấy tờ liên quan đến việc xác định chứng minh quyền sử dụng đất để lập dự án đầu tư (nếu có)
Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện
Chủ trương cho phép thực hiện đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp chứng chỉ quy hoạch (Phụ lục 1)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-004697-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

1
26