Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-028017-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời hạn là 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định
Bước 2: Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7
Bước 3: Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ cho phòng chức năng
Bước 4: Phòng chức năng trình Lãnh đạo ký thẩm định và chuyển cho Ủy ban nhân dân tỉnh ký cấp Giấy Chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư
Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh trả kết quả về sở để sở trả cho khách hàng
Bước 6: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu khách hàng khi nhận hồ sơ một cửa phải có phiếu hẹn một cửa (Quy định riêng của Sở)
Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư – theo mẫu
Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh
Báo cáo tình hình hoạt động của dự án
Tùy thuộc vào nội dung điều chỉnh Giấy phép đầu tư, doanh nghiệp không đăng ký lại, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh không đổi Giấy chứng nhận đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định của Nghị định quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006 - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-028017-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30