Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-063480-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với hồ sơ đăng ký trực tiếp: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định;
- Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7;
- Bước 3: Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho phòng Đăng ký kinh doanh;
- Bước 4: Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh phân công cho chuyên viên của phòng xử lý, gửi bản sao giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai đăng ký thông tin thuế cho Cục thuế. Sau khi được Cục thuế cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, chuyên viên trình kết quả cho Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh để ký giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
- Bước 5: Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh trả kết quả cho bộ phận một cửa để trả cho khách hàng;
- Bước 6: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận 1 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: 01 Trần Phú Nha Trang, Khánh Hòa. Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7.
Đối với hồ sơ đăng ký qua mạng: - Bước 1: Lập hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử tại địa chỉ: hhttp://www.khanhhoainvest.gov.vn
- Bước 2: Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và phân công cho chuyên viên xử lý hồ sơ.
- Bước 3: Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày doanh nhiệp gửi hồ sơ đăng ký qua mạng địện tử doanh nghiệp sẽ nhận được kết quả từ phòng đăng ký kinh doanh trả lời hồ sơ hợp lệ hay không, trường hợp hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp làm theo bước 4, trường hợp hồ sơ không hợp lệ doanh nghiệp được nhận thông báo hướng dẫn sữa đổi bổ sung hồ sơ và lập lại hồ sơ theo bước 1.
- Bước 4: Doanh nhiệp ký và nộp bộ hồ sơ bằng giấy tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư.
- Bước 5: Chuyên viên của phòng xử lý hồ sơ và dự thảo thông báo chấp thuận hay không chấp thuận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được chấp thuận: gửi bản sao giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai đăng ký thông tin thuế cho Cục thuế. Sau khi được Cục thuế cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, chuyên viên trình kết quả cho Lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh để ký giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ không chấp thuận: Dự thảo thông báo yêu cầu bổ sung sửa đổi trình lãnh đạo phòng trả lời doanh nghiệp.
- Bước 6: Sau 3 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ bằng giấy, doanh nghiệp đến bộ phận một cửa để nhận kết quả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
Thông báo đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
Xác nhận lý do
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy chứng nhận 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy… đối với công ty hợp danh - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-063480-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30