Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-064492-TT
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Khánh Hoà
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Khánh Hoà
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở Tư pháp Khánh Hòa (số 3A, Hàn Thuyên, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa). Thời gian: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần trong giờ hành chính
Bước 3: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, xác minh hồ sơ (nếu có), chuyển hồ sơ và nhận kết quả xác minh của Công an tỉnh (nếu có), trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Sở Tư pháp vào Sổ và giao Quyết định công nhận nuôi con nuôi cho công dân
Bước 4: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả của Sở Tư pháp Khánh Hòa. Thời gian: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần trong giờ hành chính
Hồ sơ của người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải được lập thành 02 bộ, được nộp trực tiếp tại Cơ quan con nuôi quốc tế (Cục con nuôi quốc tế - Bộ Tư pháp), hoặc thông qua tổ chức con nuôi của nước ngoài hữu quan được phép hoạt động tại Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng con nuôi nước ngoài). Hồ sơ gồm
Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu quy định
Giấy phép cho phép nhận con nuôi còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp. Nếu nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương ứng hoặc giấy xác nhận có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật nước đó
Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có đủ sức khỏe, không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm
Giấy xác nhận về thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi
Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ
Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi, trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ, chồng đang trong thời kỳ hôn nhân
Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp
Bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân (hộ chiếu; thẻ thường trú…)
Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi được làm thành 04 bộ do gia đình hoặc Trung tâm nộp theo yêu cầu của Sở Tư pháp gồm các giấy tờ sau đây
Bản sao Giấy khai sinh của trẻ em
Hai ảnh màu của trẻ em, chụp toàn thân cỡ 10 x 15cm hoặc 9 x 12cm
Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên, xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ em
Đối với trẻ em có cha, mẹ thuộc diện không còn khả năng lao động hoặc không có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng con thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của cha, mẹ trẻ em
Đối với trẻ em bị bỏ rơi, để bảo đảm nguồn gốc rõ ràng của trẻ em, cần phải có
Bản tường trình của người phát hiện trẻ em bị bỏ rơi
Biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an nơi trẻ em bị bỏ rơi
Giấy tờ chứng minh việc cơ sở nuôi dưỡng đã thông báo trước đó ít nhất 30 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên về việc trẻ em bị bỏ rơi
Văn bản cam đoan của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng về việc sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng từ cấp tỉnh trở lên mà trẻ em không có thân nhân đến nhận và đồng thời cũng không được người trong nước nhận làm con nuôi
Giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi
Người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng có quyền ký giấy đồng ý cho trẻ em làm con nuôi, nếu trẻ đang sống ở cơ sở nuôi dưỡng (Mẫu TP/HTNNg - 2003 - CN.2)
Trong trường hợp trẻ em còn cha, mẹ đẻ thì còn phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ đẻ của trẻ em đó, trừ trường hợp trẻ em đó có nguồn gốc bị bỏ rơi, bị bỏ lại cơ sở y tế hoặc khi trẻ em đó được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng đã có giấy của cha mẹ đẻ đồng ý cho con làm con nuôi hoặc cha mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự
Cha, mẹ đẻ có quyền đồng ý cho trẻ em đang sống tại gia đình làm con nuôi (Mẫu TP/HTNNg-2003-CN.2a). Nếu cha hoặc mẹ đẻ của trẻ em đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chỉ cần sự đồng ý của người kia. Trong trường hợp cả cha và mẹ đẻ của trẻ em đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì phải có sự đồng ý của người giám hộ của trẻ em đó
Ngoài các giấy tờ quy định trên, tuỳ từng trường hợp, hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi còn phải có giấy tờ tương ứng sau đây
Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em, nếu cha, mẹ đẻ của trẻ em đó đã chết hoặc bị tuyên bố là đã chết
Bản sao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em mất năng lực hành vi dân sự, nếu cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự
Giấy đồng ý làm con nuôi của bản thân trẻ em, nếu trẻ em được nhận làm con nuôi từ đủ chín (09) tuổi trở lên
Bản sao chứng thực sổ Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em, nếu thuộc trường hợp trẻ em đang sống tại gia đình được xin đích danh làm con nuôi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
(Dùng cho trường hợp trẻ em đang sống tại gia đình) ( Mẫu TP/HT-NNg-2003-CN.2.a)
Bản cam kết Thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi (Mẫu PT/HTNNg-2003-CN.3)
Biên bản giao nhận con nuôi ( Mẫu TP/HT-NNg-2003-CN.4)
Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Dùng cho trường hợp xin đích danh) (Mẫu PT/HTNNg-2003-CN.1)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xin nhận nuôi con nuôi 2.000.000 đồng/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài (Trường hợp xin đích danh trẻ) - Khánh Hòa
Số hồ sơ:
T-KHA-064492-TT
Cơ quan hành chính:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32